IZZ Zorgverzekering algemene informatie

Werkgeversbijdrage via de zorg-cao’s

De IZZ–regeling is een onderdeel van de belangrijkste zorg-cao’s. Volgens de meeste cao’s is door werkgevers en werknemers in de zorg een werkgeversbijdrage voor het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket afgesproken.

In de meeste cao’s wordt de werkgeversbijdrage gegeven als het aanvullend Zorg voor de Zorg-pakket wordt afgesloten. Daarin zit namelijk extra zorg waar zorgmedewerkers veel gebruik van maken, zoals fysiotherapie, psychische zorg en vergoedingen voor mantelzorgers. Het Zorg voor de Zorg-pakket vergoedt ook de basistandartszorg.

Hieronder staat per cao de bruto werkgeversbijdrage per maand voor 2019. Er wordt wel loonbelasting op ingehouden. Op de salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

* Alleen voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen (en hun meeverzekerde partners), die voor 1 januari 2009 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg hadden. 

** U krijgt de werkgeversbijdrage ongeacht welke zorgverzekering u kiest.

*** U ontvangt de werkgeversbijdrage wanneer u naast de IZZ Basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluit.