Onderzoek

Ledenpanel Overgang: bekijk de cijfers

Welke invloed heeft de overgang op uw vrouwelijke zorgmedewerkers? Ruim 500 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar deden mee aan het ledenpanel Overgang. Bekijk de cijfers.

Uit de peiling blijkt dat bijna 60 procent van de vrouwen in de overgang denkt te zijn. Bij bijna 20 procent leidt de overgang tot zware klachten. De meest voorkomende klachten zijn:

 • slaapproblemen,
 • vermoeidheid,
 • last van spieren en gewrichten,
 • nachtzweten,
 • opvliegers.

Zo’n 70 tot 80 procent van de vrouwen ervaart deze klachten (soms/vaak). Circa de helft van de deelneemsters geeft aan gemiddelde klachten te hebben (gehad). Een kwart heeft lichte klachten (ervaren). Bijna 20 procent heeft zware tot zeer zware klachten (gehad).

Omgaan met de overgang

Een derde van de vrouwen kiest voor sport en beweging om met de overgang om te gaan, waar 44 procent zegt helemaal geen hulp(middelen) in te zetten. Volgens de vrouwen helpen aanvaarding, begrip, rust en erover praten het best bij het omgaan met de overgang.

Gevoel over de overgang

Vrouwen ná de overgang hebben een positiever algemeen gevoel over deze fase, dan vrouwen die voor of in de overgang zitten. Het percentage vrouwen dat over het algemeen positief is over de overgang:

 • Voor de overgang: 14 procent
 • Tijdens de overgang: 22 procent
 • Na de overgang: 30 procent

Het aantal vrouwen dat over het algemeen negatief is over de overgang, neemt af naarmate de jaren vorderen. En met diezelfde jaren neemt het aantal vrouwen toe, dat niet kiest voor positief of negatief, maar een eigen (genuanceerd) antwoord geeft.

Overgang en werk

Bij 10 procent van de ondervraagde vrouwen heeft de overgang (zeer) vaak invloed op het werk (gehad), bij een derde soms en bij circa 40 procent (bijna) nooit. De invloed op het werk komt met name door vermoeidheid/slecht slapen, concentratieproblemen, stemmingswisselingen en/of opvliegers.

Bespreken met collega’s

Ruim de helft van de werkende vrouwen in de overgang, onderneemt geen actie om de mogelijke invloed van de overgang op het werk, te veranderen. Vrouwen die dat wel doen, bespreken het vooral met collega’s.

Praat erover?

Veel vrouwen maken de overgang bespreekbaar. Een meerderheid (59 procent) van de ondervraagde vrouwen wil met anderen praten over de overgang en doet dat ook. Vooral met familie/vriendinnen/kennissen en/of collega’s. Vrouwen praten in iets mindere mate met de partner/gezinsleden. 7 procent wil er wel met anderen over praten, maar doet dat niet (bijvoorbeeld uit schaamte). 18 procent heeft geen behoefte om te praten over de overgang.

Informatie gemist

Een kwart van de ondervraagde vrouwen mist naar eigen zeggen informatie over de overgang. Informatie die zij vooral missen:

 • herkenning van de overgang (welke klachten, vanaf welke leeftijd en tot wanneer)
 • omgang met de overgang (op het werk)
 • acceptatie van de overgang

Wat doen we met de uitkomsten?

Dankzij het ledenpanel hebben we nu meer inzicht in wat er speelt omtrent de overgang en waar de behoeftes liggen. Naar aanleiding hiervan proberen we de overgang op de agenda te zetten bij zorgorganisaties. 

  IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

  Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

  Aanmelden