Artikel

Persoonlijke situatie werknemer verandert

Werknemers in de zorg kunnen deelnemen aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. Maar wat als zijn of haar persoonlijke situatie verandert? Wat zijn dan de gevolgen voor deelname aan het collectief? En wat moet u als werkgever regelen met verzekeraar CZ en VGZ?

IZZ collectief

Samenwerking met CZ en VGZ

Stichting IZZ is opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor gezonde zorgmedewerkers en gezonde zorgorganisaties. Dat doen wij met het Gezond werken in de zorg programma en de eigen IZZ Zorgverzekering van mensen in de zorg. Voor de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering, werkt IZZ samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Arbeidsongeschikt, pensioen of wachtgeld

Uw werknemer kan deelnemer blijven aan het IZZ collectief en de collectiviteitskorting houden als hij/zij al een IZZ Zorgverzekering heeft en:

  • arbeidsongeschikt raakt;
  • met pensioen gaat;
  • wachtgeld ontvangt.

Ook de partner en eventuele kinderen die dan al een IZZ Zorgverzekering hebben, kunnen de collectiviteitskorting behouden. Het recht op de werkgeversbijdrage vervalt in deze situaties.

Overlijden

Als een werknemer komt te overlijden, kunnen de partner en/of kinderen blijven deelnemen aan het IZZ collectief en behouden ze de collectiviteitskorting als zij voor die tijd al een IZZ Zorgverzekering hadden. Het recht op de werkgeversbijdrage vervalt.

Niet meer werkzaam in de zorg

Als de werknemer niet meer in de zorg werkt, krijgt hij of zij gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren nog de collectiviteitskorting. Is de werknemer ook nog lid van PGGM&CO dan kan hij of zij ook na deze periode nog gebruik maken van de collectieve IZZ Zorgverzekering. In beide gevallen vervalt de werkgeversbijdrage als de medewerker het dienstverband in de zorg beëindigd.

Geen deelnemer meer?

Heeft uw (ex) werknemer geen recht meer op de collectieve IZZ Zorgverzekering? Dan ontvangt de werknemer van de uitvoerende zorgverzekeraar (CZ of VGZ) een voorstel voor een individuele zorgverzekering. De medewerker profiteert niet meer van collectiviteitskorting en van een eventuele werkgeversbijdrage.

Wat moet u als werkgever doen bij bovengenoemde situaties?

In deze situaties geeft u de wijziging door via Mijn CZ Zakelijk of via VGZ Mijn IZZ Zorgverzekering door VGZ voor werkgevers. Hier geeft u duidelijk de reden van de veranderde situatie van uw werknemer aan. Uw werknemer verdwijnt van het incassoborderel en krijgt hierover automatisch bericht.

Scheiding

Bij een scheiding kan de ex-partner nog gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren blijven deelnemen aan het IZZ collectief en de collectiviteitskorting behouden. Voor de ex-partner vervalt het recht op de werkgeversbijdrage. De kinderen behouden hun collectiviteitskorting als ze bij de deelnemende werknemer op de polis blijven staan. Deze wijziging is zichtbaar op de borderel.

Samenwonen of kinderen

Gaat een werknemer samenwonen of krijgt hij of zij kinderen, dan mogen de partner en kinderen ook gebruik maken van de collectieve IZZ Zorgverzekering. U ziet deze wijziging op de borderel.

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties

Stichting IZZ doet onderzoek naar het fysieke en psychische zorggebruik van zorgmedewerkers en bekijkt de verschillen in zorggebruik tussen zorgorganisaties. De kennis die we opdoen uit onderzoeken delen we met zorgorganisaties en –medewerkers via onze magazines, izz.nl, social media, kennissessies, congressen en symposia. We organiseren leernetwerken, geven inzicht in het belang van gezond werken (vaak in samenwerking met anderen) en we doen bij veel zorgorganisaties projecten rond gezond werken in de zorg. Gericht op het terugdringen van verzuim, bevorderen van duurzame inzetbaarheid en daarmee het binden en behouden van zorgmedewerkers.

Ook gaan we in gesprek met zorgbestuurders, leidinggevenden en HR-, arbo- en Or-professionals over het verbeteren van gezond werken in de zorg. En met ons wetenschappelijk getoetste programma InDialoog ondersteunen we zorgorganisaties om te werken aan een gezond organisatieklimaat voor hun zorgmedewerkers.