Artikel

Heeft uw medewerker recht op een werkgeversbijdrage?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is een onderdeel van de meeste zorg-cao’s. In deze cao’s is door werkgevers en werknemers in de zorg een werkgeversbijdrage voor het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket afgesproken. De bijdrage is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers in de zorg.

IZZ collectief

Cao’s met werkgeversbijdrage of garantieregeling

In de cao’s Ziekenhuizen, Gezondheidscentra, Huisartsassistenten, Ambulancezorg, Sanquin en Jeugdzorg is de werkgeversbijdrage voor de collectieve ziektekostenregeling IZZ opgenomen. Afhankelijk van de cao ontvangt de medewerker een werkgeversbijdrage voor de basisverzekering of het Zorg voor de Zorg-pakket.

In de zorg-cao’s GGZ (vanaf 1 juni 2019), de Gehandicaptenzorg (vanaf 1 januari 2020) en de Verpleging Verzorging en Thuiszorg (vanaf 1 januari 2009) is een garantieregeling opgenomen voor de werkgeversbijdrage van de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Deze garantieregeling houdt in dat werknemers en hun gezinsleden die onder deze cao’s vallen en voor bovengenoemde data het Zorg voor de Zorg-pakket hadden, het recht op de werkgeversbijdrage voor het Zorg voor de Zorg-pakket houden. Dit recht vervalt als de medewerker overstapt naar een andere zorgverzekering of het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket laat vervallen.

Overzicht werkgeversbijdrage en garantieregeling

Hieronder vindt u per cao en per maand de bruto werkgeversbijdrage voor 2021. Op de werkgeversbijdrage wordt loonbelasting ingehouden. Op de salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

Ziekenhuizen

Conform de cao Ziekenhuizen ontvangen medewerkers en hun meeverzekerde partner een werkgeversbijdrage die 2/3e bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket. In de praktijk betekent dat het volgende:

Tabel cao ziekenhuizen

Let op: de onderhandelingen voor de nieuwe cao Ziekenhuizen vinden op dit moment plaats. De uitkomsten daarvan kunnen invloed hebben op de werkgeversbijdrage.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Conform de cao Gehandicaptenzorg ontvangen alleen IZZ-verzekerden (en hun meeverzekerde partner) die voor 1 januari 2020 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg-pakket hadden in 2021 een maandelijkse werkgeversbijdrage (= garantieregeling).

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Conform de cao GGZ ontvangen alleen medewerkers (en hun meeverzekerde partner) die voor 1 juni 2019 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg-pakket hadden in 2021 een maandelijkse werkgeversbijdrage (= garantieregeling).

Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT)

Conform de cao VVT ontvangen medewerkers (en hun meeverzekerde gezinsleden) die voor 1 januari 2009 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg-pakket hadden een maandelijkse werkgeversbijdrage (=garantieregeling) die 2/3e bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket.

Tabel cao VVT

Ambulancezorg

Conform de cao Ambulancezorg ontvangen medewerkers die naast de IZZ Basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluiten een maandelijkse werkgeversbijdrage.

Let op: de onderhandelingen voor de nieuwe cao Ambulancezorg vinden op dit moment plaats. De uitkomsten daarvan kunnen invloed hebben op de werkgeversbijdrage.

Gezondheidscentra

Conform de cao Gezondheidscentra ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Jeugdzorg

Conform de cao Jeugdzorg ontvangen medewerkers, ongeacht welke zorgverzekering zij kiezen, een werkgeversbijdrage.

Sanquin

Conform de cao Sanquin ontvangen medewerkers en hun meeverzekerde partner een werkgeversbijdrage die 2/3e bedraagt van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket. In de praktijk betekent dat het volgende:

Tabel cao Sanquin

Let op: de onderhandelingen voor de nieuwe cao Sanquin vinden op dit moment plaats. De uitkomsten daarvan kunnen invloed hebben op de werkgeversbijdrage.

Huisartsenzorg incl POH

Conform de cao Huisartsenzorg ontvangen medewerkers een maandelijkse werkgeversbijdrage van € 10,- per persoon per maand.

Wanneer kan uw medewerker een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten?

Zorgmedewerkers of leden van PGGM&Co kunnen een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten en deelnemen aan de IZZ-regeling. Meer informatie: Wie mag deelnemen? 

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties

Stichting IZZ doet onderzoek naar het fysieke en psychische zorggebruik van zorgmedewerkers en bekijkt de verschillen in zorggebruik tussen zorgorganisaties. De kennis die we opdoen uit onderzoeken delen we met zorgorganisaties en -medewerkers via onze magazines, izz.nl, social media, kennissessies, congressen en symposia. We organiseren leernetwerken, geven inzicht in het belang van gezond werken (vaak in samenwerking met anderen) en we doen bij veel zorgorganisaties projecten rond gezond werken in de zorg. Gericht op het terugdringen van verzuim, bevorderen van duurzame inzetbaarheid en daarmee het binden en behouden van zorgmedewerkers.

Ook gaan we in gesprek met zorgbestuurders, leidinggevenden en HR-, arbo- en Or-professionals over het verbeteren van gezond werken in de zorg. En met ons wetenschappelijk getoetste programma InDialoog ondersteunen we zorgorganisaties om te werken aan een gezond organisatieklimaat voor hun zorgmedewerkers.