Artikel

Heeft uw medewerker recht op een werkgeversbijdrage?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is een onderdeel van de meeste zorg-cao’s. In deze cao’s is door werkgevers en werknemers in de zorg een werkgeversbijdrage voor het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket afgesproken. De bijdrage is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers in de zorg.
 

IZZ Werkgeversbijdrage

Cao’s met werkgeversbijdrage

In de cao’s GGZ, VVT, Ziekenhuizen, Gezondheidscentra, Huisartsassistenten, Ambulancezorg, Sanquin en Jeugdzorg is een werkgeversbijdrage voor deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering opgenomen. Afhankelijk van de cao krijg je een werkgeversbijdrage voor de basisverzekering of het Zorg voor de Zorg-pakket bij IZZ. Let op: op dit moment vinden er nog cao-onderhandelingen in diverse zorg-cao’s plaats die invloed kunnen hebben op de werkgeversbijdrage. 

Garantieregeling

In de zorg cao’s GGZ (vanaf 1 juni 2019), Ziekenhuizen (vanaf 1 december 2019) en Verpleging Verzorging en Thuiszorg (vanaf 1 januari 2009) zijn garantieregelingen opgenomen voor de werkgeversbijdrage van de IZZ ziektekostenregeling. Deze garantieregeling houdt in dat werknemers en hun gezinsleden die onder deze cao’s vallen en het Zorg voor de Zorg-pakket hadden, het recht op de werkgeversbijdrage voor het Zorg voor de Zorg-pakket houden. Dit recht vervalt als de medewerker overstapt naar een andere zorgverzekering of het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket laat vervallen.

Overzicht werkgeversbijdrage en garantieregeling

Via de knop hieronder vindt u per cao en per maand de bruto werkgeversbijdrage voor 2022. Op de werkgeversbijdrage wordt loonbelasting ingehouden. Op de salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

Wanneer kan uw medewerker een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten?

Zorgmedewerkers of leden van PGGM&Co en CNV Connectief Zorg en Welzijn kunnen een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten en deelnemen aan de IZZ-regeling. Precies weten wie mogen deelnemen? Lees hier meer. 

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties

Stichting IZZ zet zich in voor een gezonde zorg. We onderzoeken jaarlijks het zorggebruik in de zorg en ontwikkelen trainingen voor zorgwerkgevers op het gebied van gezonder werken in de zorg. Zorgmedewerkers helpen we op weg met de IZZ Zorgverzekering, webinars, trainingen, tips en tools over gezond werken in de zorg