Nieuws

Tips: overgang bespreekbaar maken

Van de overgang tot roken, overgewicht, thuissituaties en regelmatig ziek melden. Gevoelige onderwerpen als deze komen op het werk vaak niet op tafel. Meestal vanuit de gedachte dat het privézaken zijn. Wat is de winst om gevoelige onderwerpen wel aan te kaarten? En hoe gaat u dit gesprek aan? Management- en teamcoach Jonnet Galle van Wakkere Zaken heeft antwoorden en tips in overvloed.

Van de overgang tot roken, overgewicht, thuissituaties en regelmatig ziek melden. Gevoelige onderwerpen als deze komen op het werk vaak niet op tafel. Meestal vanuit de gedachte dat het privézaken zijn. Wat is de winst om gevoelige onderwerpen wel aan te kaarten? En hoe gaat u dit gesprek aan? Management- en teamcoach Jonnet Galle van Wakkere Zaken heeft antwoorden en tips in overvloed.

Zijn onderwerpen rondom een ongezonde levensstijl privédomein?

‘Veel leidinggevenden én zorgmedewerkers denken er wel zo over ja. Maar tegelijk mogen er best oprechte zorgen zijn van mens tot mens. En als de werkprestaties of kwaliteit van zorg lijden onder privéissues, is het goed om dit aan te kaarten. Neem zoiets als roken in de pauze: van de geur die een rokende medewerker meedraagt, kunnen cliënten best last hebben.’

Waarom dus tóch aansnijden? Ook op de werkvloer?

‘Heb je even? Want de redenen zijn legio. Er valt wellicht winst te halen in de werkprestaties of de kwaliteit van zorg. Ook is in gesprek gaan goed voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en voor het bevorderen van een veilig organisatieklimaat. Bovendien kunnen er zo structurele oplossingen komen voor bepaalde problemen, bijvoorbeeld bij het roosteren.’

Download het gehele artikel met 6 concrete gesprekstips!