Artikel

Wie mag deelnemen aan het IZZ ledencollectief?

Werknemers in de zorg en leden van PGGM en Co kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Dat betekent o.a. dat zorgmedewerkers:

IZZ collectief
 • profiteren van het gratis IZZ Ledenpakket ZorgGezond met o.a. eigen risico compensatie bij COVID-19.
 • profiteren van de maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5%;
 • het Zorg voor de Zorg-pakket, speciaal afgestemd op het werken in de zorg, kunnen afsluiten;
 • een bijdrage leveren aan een gezondere zorg: de kennis die we opdoen uit de IZZ Zorgverzekering en onze projecten en onderzoeken zetten we in om de gezondheid van zorgmedewerkers en zorgorganisaties te verbeteren.

Wie mag deelnemen?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is er voor de ruim 1 miljoen mensen die in de zorg werken en hun gezinsleden. Behoort uw medewerker tot een van onderstaande groepen? Dan mogen zij, hun partner en kinderen gebruik maken van de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Zorgmedewerkers en hun gezinsleden worden altijd zonder medische of tandheelkundige keuring geaccepteerd.

1. Werknemers in de zorg in:

 • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
 • tweede lijn cure: algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitaire medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
 • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
 • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg;
 • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
 • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant);
 • vakbonden voor zorg en welzijn: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2. Zelfstandigen in de zorg.
3. Studenten die een zorgstudie volgen.
4. Leden van ledencoöperatie PGGM&Co*.

  *Leden van ledencoöperatie PGGM&Co kunnen vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Zij profiteren van alle IZZ voordelen.

  De persoonlijke situatie van mijn medewerker verandert

  Gaat uw medewerker met pensioen, krijgt hij of zij een kind of is er sprake van een scheiding? Lees dan de informatie over de deelname van uw medewerker aan het IZZ collectief.

  Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ

  Wilt u exact weten of uw medewerkers mogen deelnemen? Welke regels van toepassing zijn bij deelname en wat er gebeurt als iemand niet langer kan deelnemen aan de IZZ-regeling? Download dan het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ 2019 onderaan deze pagina. Zodra het reglement 2020 beschikbaar is, plaatsen we dit document online.

  IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties

  Stichting IZZ doet onderzoek naar het fysieke en psychische zorggebruik van zorgmedewerkers en bekijkt de verschillen in zorggebruik tussen zorgorganisaties. De kennis die we opdoen uit onderzoeken delen we met zorgorganisaties en –medewerkers via onze magazines, izz.nl, social media, kennissessies, congressen en symposia. We organiseren leernetwerken, geven inzicht in het belang van gezond werken (vaak in samenwerking met anderen) en we doen bij veel zorgorganisaties projecten rond gezond werken in de zorg. Gericht op het terugdringen van verzuim, bevorderen van duurzame inzetbaarheid en daarmee het binden en behouden van zorgmedewerkers.

  Ook gaan we in gesprek met zorgbestuurders, leidinggevenden en HR-, arbo- en Or-professionals over het verbeteren van gezond werken in de zorg. En met ons wetenschappelijk getoetste programma InDialoog ondersteunen we zorgorganisaties om te werken aan een gezond organisatieklimaat voor hun zorgmedewerkers.