Spoedeisende Hulp (SEH)

IZZ gaf de Universiteit Leiden opdracht om onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de SEH. Maar liefst 19 ziekenhuizen deden mee aan het onderzoek. In 2018 lieten nog eens 9 ziekenhuizen een 0-meting doen naar de PSA op hun SEH. Na diverse tussenmetingen en de inzet van interventies is de eindrapportage beschikbaar.

Bekijk ook